Ansökningsformulär till nya smartare vardagshjälpmedel - 2015