Anders Hilmersson

Malmö Uppfinnarförening

”Min bakgrund är civilingenjör maskin och jag har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 50-tal patent. Jag har varit chef och projektledare under många år. Tidigare har jag varit ordförande (3 år) i en stor fackklubb (1300 medlemmar) och under 8 år i en stor bostadsrättsförening (400 lägenheter). 

Senaste året har jag varit pensionär och aktiv medlem i Malmö Uppfinnarförening och Skånska Ingenjörsklubben. Jag är juridiskt kunnig, speciellt i patenträtt och arbetslagstiftning. Anses vara en duktig förhandlare.

Jag vet inte vad styrelsen arbetar med i dag men anser att följande punkter och frågor är viktiga:

  • Arbeta aktivt för att SUF ska få fler medlemmar och därmed få större betydelse i samhället och ökade resurser. 
  • En viktig del för att förverkliga punkten ovan är att göra SUF mer synlig. SUF ska stå först i alla föreningars namn, typ SUF Malmö etc.
  • Hjälpa och stötta SUFs klubbar och medlemmar på sätt som är synliga och effektiva. Se punkterna nedan.
  • Har SUF utbildning för klubbarnas ordförande? Om inte, så måste det komma igång snarast. Ledningen för klubbarna får då högre kompetens och en naturlig koppling till den centrala organisationen. Fackklubbar arbetar sedan länge så.
  • Har SUF föreläsare som kan besöka klubbarna? Om inte så se punkten ovan.
  • Hur utnyttjar SUF datateknik? Finns det mer som borde göras?
  • Hur är kontakterna med myndigheter (remissinstans till regeringen?) och med företagarföreningar? 

Om jag får möjlighet vill jag gärna arbeta med en eller flera av punkterna ovan. Självklart är jag beredd att arbeta även med andra frågor.”