Anders Widgren, 52 år

Stockholms Innovatörskrets

Jag är ledamot av Nationella Innovatörsrådet (http://innovatorsradet.se/) samt ordförande i Svenska IPR Forum. Jag varit med och startat flera bolag inom AI och IoT och sedan början av 90-talet jobbat med utveckling och innovation på både stora och små bolag, se www.linkedin.com/in/anderswidgren.

Mina personliga erfarenheter av hur svårt det är att försvara sina uppfinningar gäller t.ex. en tvist som gick till Statens Nämnd för Arbetstagares Uppfinningar (SNAU) samt en patenttvist som är på väg att avgöras i skiljenämnd.

SUF bildades under en oerhört dynamisk tid då uppfinningar lade grunden till många av dagens svenska storföretag. Idag anser många att vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen (4IR) då en rad tekniker som IT, artificiell intelligens (AI) och internetuppkopplade enheter (Internet of Things, IoT) smälter samman och samverkar. De nya uppfinningar detta ger upphov till förväntas komma att få en stor påverkan inom alla sektorer, industrier och ekonomier.

Genom att ligga långt framme inom IT har Sverige dessutom ett extremt bra utgångsläge. Idag är det bara Silicon Valley som har fler Unicorns per capita än Stockholm, alltså unga teknikföretag som nått miljardvärdering i dollar. Det i sin tur har både ökat intresset för entreprenörskap och gett ett inflöde av riskvilligt kapital. Till det tråkiga: Det första investerare brukar fråga är om företaget har patent, men få av dessa ofta unga entreprenörer känner idag ens till SUF!

Punkter som Svenska Uppfinnareföreningens styrelse snarast bör ta fram strategier för att uppnå:

  1. Att SUF får en kraftfull nystart och ekonomi för åtgärder.
  2. Att SUF når ut till och känns relevant för alla de entreprenörer och start-ups som utvecklar tekniker inom t.ex. IT och nya områden som 4IR.
  3. Att Uppfinnare kan börja se SUF som sin naturliga ”fackförening” som ger relevant stöd.