Ann Iberius-Orrvik, 46 år

Uppfinnarna i 7-härad

Jag har tidigare varit ordförande för Uppfinnarna i 7-härad i 3 år och är numera ordförande i ett fastighetsbolag. Min bakgrund är mycket bred och jag har varit inom flera olika branscher där jag arbetat med det mesta från växel till att utforma ett kvalitetssystem. På senare tid har jag sålt min egen innovation på marknaden, skött bokföring för ett antal företag, kontrollerat årsredovisningar på överförmyndarnämnden, arbetat med “avtal centralt – lokalt” inom SUF samt suttit som sammankallande i etiknämnden för SUF. Jag är även certifierad i styrelsearbete som jag kompletterat med en dag om ordföranderollen. Jag är även fritidspolitiker i min hemkommun.

Min drivkraft är att ge alla fria uppfinnare ett “ansikte” och en plats där de kan få stöd och hjälp i processen. Det finns idag ett behov av SUF som vi ska värna och utveckla. Vi måste samla oss och bli ett starkare SUF tillsammans. För några år sedan på en ordförande konferens så talade jag om en röd tråd genom uppfinnarsverige. Vi måste bli synliga och se till att föreningarna får rätt förutsättningar att driva verksamheten. Mitt önskemål är också att varje förening har en kontaktperson i styrelsen för att vi ska ha en enkel kommunikation mellan central nivå och regional nivå. Jag har en stark vilja, står för mitt ord och är lösningsorienterad. 

Det är dags att arbeta tillsammans för att säkra ekonomin och för att stärka vår position som det naturliga valet för fria uppfinnare.