Azad Najar, 48 år

direktansluten SUF

Jag har tidigare varit direktansluten i SUF i över 15 år. Min bakgrund är inom medicin. Jag är Överläkare på Västmanlands sjukhus i Västerås, Jag har dock under de senaste 17 åren jobbat med innovationer inom medicinteknik. Jag har 10-tals patent och inlämnade patentansökningar. Jag har grundat två företag, Scandinavian Real Heart AB och Laprotech AB. I Scandinavian Real Heart utvecklar vi ett mekaniskt hjärta som skall rädda liv på många hjärtsjuka patienter. Jag är numera VD för bolaget och är styrelseledamot. Vi har kommit långt med produkten. Vi har börjat testa hjärtat på djur och planerar människostudier till nästa år. I Laprotech utvecklat vi nya operationsinstrument för titthålskirurgi. Instrumenten är framtagna och vi har börjat lansera företags produkter. Det finns redan några sjukhus som använder våra produkter i Sverige och i några andra länder. Jag är produktions-, forsknings- och utvecklings ansvarig i Laprotech och är dessutom styrelseledamot. Har god erfarenhet av att inskaffa kapital för innovativ verksamhet. Jag har goda kunskapar om innovationer inom medicinteknik och företagsutveckling vid sidan om min kompetens inom kirurgi som överläkare.

Nyligen satt jag med i panelen och bedömde SKAPA-priskandidater för 2016. Tidigare har jag varit SKAPA-länsvinnare för Västmanland, samt vunnit priset ”Västmanlänning” år 2012.

Som ledamot i SUFs styrelse skulle jag önska att bidra med följande:

-    Arbete för att SUF ska få flera medlemmar.
-    Arbete genom SUF för att stötta samtliga SUFs medlemmar.
-    Arbete för att göra SUF mer synlig.
-    Arbete genom SUF för att kunna utöka kunskaper om innovationer i samhället och framför allt bland gymnasiestudenter.
-    Arbete för att utöka samverkan mellan SUF, universitet och industri för att kunna gynna SUFs medlemmar.