Björn Arén, 74 år

Göteborgs Uppfinnareförening

Har arbetat i mekanisk industri och processindustri, varit biografmaskinist, gjort värnplikt som tygtekniker, kört taxi, varit lärare och forskare på tekniska högskolor. Projektledare för en ny processteknik i samverkan med myndigheter och finansiärer. Varit utvecklingschef. Är nu företagare med konsultarbete och kapitalförvaltning. 

Har verkat som kommunal förvaltningsordförande och av UHÄ anlitats för en riksomfattande utvärdering av universitetsutbildningen inom Maskin, Materialteknik och Produktutveckling.

Björn är en nyfiken och analytisk entreprenör med stort intresse för människors sätt att fungera. Han har lätt att få och behålla kontakter och kan ta ansvar.

Förutom utvecklingsarbete under hela yrkeslivet, har han gett kurser och skrivit patent och läroböcker om produktutveckling och sedan 10 år medverkat i ”Uppfinnaren & Konstruktören”.

Målsättning:
SUF borde kunna samla landets uppfinnare och företräda dem mot samhället.
Det kräver en ömsesidig respekt mellan parterna.

Läget är dock inte så. Samhället ser inte SUF som en företrädare för Sveriges uppfinnare då SUF ofta ”körs över” och alltför många har valt att inte verka i SUF-s konstellationer. Den särställning som akademiansluten utveckling åtnjuter är också ett tecken. Därför måste SUF vinna både samhällets och uppfinnarnas förtroende. Det förutsätter:

     *   Kompetens
     *   Välvilja
     *   Öppenhet
     *   Ödmjukhet
     *   Hederlighet
     *   Prestigelöshet
     *   Verklighetsförankring
     *   Enighet och att beslut tas i samförstånd och respekt

Björn Arén kan här bidra med att tydliggöra de problem och förbättringsmöjligheter som finns och kan agera rationellt i trängda lägen. Att en samsyn om verkligheten och målet kan åstadkommas är dock en förutsättning. Höstens och vinterns händelser bör dock ha gett en värdefull krisinsikt. 

Björn Arén kan då bidra till: 

     *   Att SUF:s stadga efterlevs genom ett öppet och respektfullt agerande.
     *   Att SUF vinner respekt i samhället och hos anslutna medlemmar.
     *   Att servicebolaget drivs så att SUF-styrelsen kan ta ansvar för det och
     *   Att SUF:s kapital bevaras.