Bo Lindgren

Idé-Akuten i Boden 

”Jag är 72 år. Är ordförande i Idé-Akuten Boden sedan 2008. Öppnade 1969 en skidshop. Har utvecklat innovationer, bl.a. den numera klassiska gå-staven. Har haft 3 patent. I dagsläget producerar jag sportartiklar i Asien, och mycket av min tid går åt till att marknadsföra mina produkter. När det gäller SUF så måste vi hitta flera möjliga uppfinnare, försöka få de lokala föreningarna att synas mer och att hjälpa dessa med marknadsföringen. Jag känner väl till IRT-projektet och tycker att det är viktigt att ro iland. Min starka sida kommer att vara att marknadsföra SUF.”