Information från Valnämnden samt röstningsformulär

Det har framkommit att medlemmar inte har tillräcklig information för att kunna rösta på Valnämndens förslag till ny ordförande. Därför kommer här mer information om Bergenstråle (klicka på länken)
Vill du veta mer om hur valnämnden resonerat, kontakta valnämndens ordförande , eller tel. 0704-261420.

Efter att Anders Widgren nominerades till styrelseledamot har han meddelat att han inte längre kandiderar till ordförandeposten. Av denna anledning finns Anders inte med på röstningslistan över inkomna förslag från medlemmar (Anders föreslogs av medlemmar att bli ledamot eller ordförande).

Nedan finner du röstningsformuläret 

Som medlem kan du välja att rösta på samtliga personer som valnämnden föreslår,
eller välja att rösta på delar av valnämndens förslag och komplettera med inkomna förslag från medlemmar som valnämnden valt att inte nominera,
eller att enbart rösta på inkomna förslag från medlemmar som valnämnden valt att inte nominera.

Obs! Styrelsen ska enligt stadgarna 8§ sammanlagt bestå av 1 ordförande samt ytterligare 5 till 8 ledamöter.

En av valnämndens ledamöter, Annica Garbring Söndergaard, reserverar sig mot nomineringen av Inyang Eyoma Bergenstråle.

Redovisning av nomineringsprocessen

Följande förslag på kandidater till förtroendeuppdrag, är inkomna till Valnämnden från medlemmar på ett korrekt sätt och inom rätt tid: 
Namn, föreningstillhörighet samt antal förslagsställare
Ulf Haagerup, Göteborgs Uppfinnareförning, 24 (föreslås som förtroendevald revisor)
Benny Hedlund, Göteborgs Uppfinnareförening, 23 (föreslås som förtroendevald revisorsersättare)
Björn Arén, Göteborgs Uppfinnareförening, 23
Örjan Strandberg, STIK, 13
Anders Widgren, STIK, 3
Ann Iberius Orrvik, Uppfinnarna i 7-härad, 3
Jennie Sandelin, STIK, 1
Conny Gustavsson, STIK, 1
Gerth Öhman, Idéforum Ångermanland, 1
Roger Falk, STIK, 1
Ingvar Svanborg, Jämtlands Uppfinnarakademi, 1

Sitter i Styrelsen nu
Monika Källman, STIK, 3
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening, 1
”Samtliga sittande styrelseledamöter”, 1

Ej accepterat att bli föreslagna
Lena Nyström, Göteborgs Uppfinnareförening, 2
Stefan Fölster, (ej medlem), 1

Röstningsformulär