Gerth Öhman, 70 år

Idéforum Ångermanland

Utbildad till Teknologie Licentiat, Högskolepedagog, Lärarlegitimation, Forskare med speciell inriktning på innovationsutveckling, Läroplanutvecklare (bl.a ämnet Ergonomi), Sjökapten, Gymnastikdirektör/GIH, Radioamatör m.fl. utbildningar. Han har även haft andra förtroendeuppdrag inom SUF.

Gerth har arbetat som lärare i närmare 40 år och även varit expertanställd vid Skolöverstyrelsen.

Gerth skapade namnet 'Idéforum' i början av 1980-talet och var med att bilda Idéforum Ö-vik. Många föreningar tog sedan efter detta 'forum för idéer' och nyttjade namnförslaget.

Gerth har utvecklat 44 IPR och en av dessa finns med på USA´s Millenniumlista (!). Det valideras att Gerth bidragit till mellan 52800 – 74000 nya årsarbeten.

Gerth har även startat och byggt upp företag inom innovation, som sedan överlåtits till olika grupper av finansiärer. Flera av dessa internationellt bl.a. i USA, Norge, England, Italien och Spanien.

Gerth brinner för att förmedla och vidareutveckla Innovationsutveckling. Från det Limbiska systemet i hjärnan till gestaltning av produkt, tjänst och/eller social uppfinning till Marknadens och kundens innovation. Denna vetenskapliga progression är ett av hans forskningsområden.

Gerth har avslutningsvis mycket stor erfarenhet av föreningsarbeten (se bl.a GIH examen ovan) och har varit både föreningsaktiv och utbildare inom det demokratiska föreningsarbetet. Ett av Gerth's stora intressen är begreppet Lärande inom organisationer.