Håkan Edqvist

SUF Östergötland

”Jag heter Per-Håkan Edqvist och är 72 år. Är ordförande i SUF Östergötland sedan 2 år. Har suttit i styrelsen i 4 år. Jag är gymnasieingenjör och marknadsekonom. Har arbetat inom förpackningsindustrin hos Fiskeby AB med teknisk service, Hernia AB som key account manager med nutida termer, Åkerlund&Rausing i Norrköping som försäljningschef för etiketter och multipack. Eget företag PacNova AB med inriktning utveckling, innovationer inom Förpackningsområdet. Där är jag fortfarande aktiv. Övriga uppdrag är Kyrkofullmäktige och kyrkorådsordförande under 80-talet. Var med och startade Ung Företagsamhet i Sverige. Fritidsintressen scouting som yngre, och friluftsliv. SUF är viktigt som den enda intressenten för fria uppfinnare. Jag vill bidra med erfarenheter från mitt föreningslivsengagemang och föra fram idéer jag har som kan bidra till förbättring för den fria uppfinnaren.”