31 oktober 2017

Förlängd nomineringstid!

Tidsplanen har ändrats något. Prisutdelningen beräknas ske i början av 2018 vilket innebär att vi kan ta emot ytterligare nomineringar. Nomineringstiden förlängs med anledning av detta till den 30 november.

Känner du någon uppfinnarkvinna som bör uppmärksammas eller är det kanske rentav du själv? Ta chansen att nominera henne eller dig själv till Årets uppfinnarkvinna 2017 innan den 30 november.

Nominering sker via länken uppfinnare.se/nominera-årets-uppfinnarkvinna-2017 eller mejl till och ska innehålla följande information:

·         För och efternamn på den du vill nominera
·         E-postadress till den du vill nominera
·         Kort beskrivning av uppfinningen som den nominerade har tagit fram
·         Länk till eventuell hemsida och sociala medier
·         Motivering med fokus på hur den nominerade inspirerar andra kvinnor till uppfinneri och anledningen till att du anser att just den här kvinnan bör bli Årets Uppfinnarkvinna 2017

Ange ämne ”Nominering årets uppfinnarkvinna 2017” i mejlet. Vi kommer efter en första granskning höra av oss till intressanta kandidater för kompletterande frågor.

Det är till minne av innovationsrådgivaren Margareta Andersson-Hilstad som Svenska Uppfinnareföreningen varje år utnämner Årets uppfinnarkvinna. Det gör vi för att särskilt uppmärksamma och stödja uppfinningar gjorda av kvinnor.

Margareta Andersson-Hilstad byggde upp den regionala uppfinnarrådgivningen under sin anställning i Svenska Uppfinnareföreningen. Verksamheten startade med några ideellt arbetande rådgivare och Margareta övergick till att själv vara uppfinnarrådgivare från år 1989. Numera återfinns denna rådgivning i regi av Almi Företagspartner. Margaretas motto var: ”Alla idéer och alla uppfinnare måste få sin chans”. Och de devisen försöker vi leva efter även idag.

Idag är uppfinnarbranschen mycket mansdominerad och vi är således övertygade om att det finns många goda uppfinningar baserade på kvinnors idéer som Sverige går miste om. Målet är därför att lyfta fram förebilder som kan uppmuntra och inspirera fler kvinnor att satsa på att utveckla sina idéer.

Vi återkommer med ytterligare information om formerna för prisutdelning.

Tveka inte med att höra av dig till oss om du har några frågor på .

Vi ser med spänning fram emot att läsa alla nomineringar!
Svenska Uppfinnareföreningen