21 mars 2016

Årsmöte 23 april 2016

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar hälsas välkomna till medlems- och årsmöte 2016.

Lördagen den 23 april, Tekniska Museet, Althinsalen
10.30  Registrering
11.00  Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte
13.00  Vi bjuder på enklare förtäring
14.00  Presentation av projektet IRT och idéerna för ett framtida nya IRT
15.00  Mötet avslutas

Kallelse

Anmälan och information
Anne Bengtsson, 08-545 164 74,
www.uppfinnare.se/årsmöte-23-april-2016