30 januari 2018

Aktuella utbildningar på PRV

Behöver du mer kunskap om Design och Varumärke, håller PRV utbildningar i detta. Anmälan gör du direkt till dem. Klicka på kursrubriken för mer detaljer om kursinnehåll och anmälan. Kurserna är avgiftsbelagda.

Designkurs 7 feb

PRV kommer att hålla i förmiddagen och här är några punkter ur programmet:
- Vad krävs för att få ett designskydd?
- Vad innebär att ett mönster har särprägel?
Efter lunch kommer ett ombud att beskriva deras vardag och erfarenhet kring:
- Hur man använder man skyddet?
- Efter registrering vad händer då?
- Hur håller skyddet i domstol?

Varumärkeskurs 14 feb

- Vad kan registreras som varumärke?
- Hur söker man varumärkesskydd i andra länder?
- Vad händer vid intrång i varumärket?