23 april 2019

Anneli Schöldström lämnar sitt uppdrag som ordförande vid årsmötet.

Stockholm den 23 april 2019


Vänner,

Det är med visst vemod jag meddelar att jag senast vid Svenska Uppfinnareföreningens årsstämma 4 maj 2019 valt att lämna mitt uppdrag som ordförande. Då arbetsinsatsen har varit omfattande, motsvarande en obetald heltidstjänst sedan jag tillträdde den 26 maj 2018, har detta varit påfrestande för mitt företag. Därmed finner jag det lämpligt att överlämna ansvaret till nya krafter som kan fortsätta arbetet.

Det gångna året har varit spännande och i många avseenden framgångsrikt. För att rekapitulera när jag tog över för ett år sedan gällde följande:

  • Kassan var i det närmaste tom
  • Medlemsantalet hade sjunkit
  • Det fanns inte ett fungerande kansli som skötte den löpande verksamheten

Under året har jag tillsammans med styrelsen koncentrerat mig på att:

  • Ordna upp ekonomin
  • Hitta sponsorer och samarbetspartners, stabilisera medlemsantalet
  • Få igång arbetet med att uppmärksamma politikerna på några av problemen gällande innovationsklimatet

Här några av årets uppmärksammade händelser:
2018-11-09 Hölls en intern ordförandekonferens med flera föredrag och extra årsstämma.
2018-12-06 Presenterade vi en agenda för bättre innovationspolitik inför Näringsutskottets plenum. Detta har sannolikt föreningen inte fått möjlighet på flera decennier, om ens någonsin.
2019-03-08 utdelades utmärkelsen till Årets Uppfinnarkvinna på Tekniska Muséet. Detta var ett mycket uppmärksammat event med många besökare.

Det finns mycket kvar att göra och med detta önskar jag föreningen lycka till med utvecklingen av den fortsatta verksamheten.

Med vänlig hälsning,

Anneli Schöldström ordförande
Svenska Uppfinnareföreningen