28 november 2016

Dags att föreslå kandidater till Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och övriga uppdrag

Alla medlemmar i Svenska Uppfinnarföreningen inklusive lokalföreningar kan nu, inför nästa årsmöte 8 april 2017, föreslå kandidater till förtroendeuppdrag. Det går även bra att föreslå sig själv.

ALLA FÖRSLAG MÅSTE VARA INKOMNA SENAST 15 FEBRUARI.

Gör så här:
- Uppge namn, lokalförening, och kontaktuppgifter på personen du föreslår
- Motivera varför personen är lämplig för uppdraget
- Bekräfta att personen tillfrågats och har godkänt att bli föreslagen
- Ange ditt eget namn inklusive lokalförening och kontaktuppgifter

Maila förslag till Svenska Uppfinnareföreningens kansli: . Uppge ”Förslag på kandidat” som ämne.
Eller posta ett vanligt brev till: Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 STOCKHOLM.

Valnämnden går igenom alla inkomna förslag.

Här följer några i sammanhanget användbara länkar:

Gällande stadgar
Förtroendevalda 
Protokoll från årsmötet 2016

Hälsningar från Valnämnden
Ordf. Stefan Andtbacka, Nils-Olof Sjöberg, Ulla Edler, Annica Garbring Söndergaard och Hans Hällström.  
Har du frågor, kontakta , 0704-261420