10 februari 2017

Dags att inför ordinarie årsmöte i april 2017 föreslå kandidater till förtroendeuppdrag

Ett extra årsmöte hölls 28 januari i år där nya ledamöter till Svenska Uppfinnareföreningens styrelse valdes in via fyllnadsval. Samtliga nu sittande styrelseledamöter har en mandatperiod endast fram till ordinarie årsmöte 8 april 2017. Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram nya förslag på kandidater till styrelse och övriga förtroendeuppdrag inför ordinarie årsmöte.

Alla medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen inklusive lokala medlemsföreningar kan nu, inför ordinarie årsmöte den 8 april 2017, föreslå kandidater till förtroendeuppdrag. Det går även bra att föreslå sig själv.

Förslagen måste vara inkomna till Svenska Uppfinnareföreningens kansli senast den 15 februari!

Gör så här:
- Uppge namn, lokal medlemsförening och kontaktuppgifter på personen du föreslår
- Motivera varför personen är lämplig för uppdraget
- Bekräfta att personen tillfrågats och har godkänt att bli föreslagen
- Ange ditt eget namn inklusive lokal medlemsförening och kontaktuppgifter

Maila förslag till Svenska Uppfinnareföreningens kansli:
uppge ”Förslag på kandidat” som ämne

Eller posta ett vanligt brev till:
Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 STOCKHOLM

Valnämnden går igenom alla inkomna förslag.

Några i sammanhanget användbara länkar:
Gällande stadgar
Förtroendevalda
Protokoll från årsmötet 2016

Hälsningar
Svenska Uppfinnareföreningens Valnämnd
Stefan Andtbacka, ordförande, Annica Garbring Söndergaard, Hans Hällström, Nils-Olof Sjöberg och Ulla Edler

För frågor, kontakta Valnämndens ordförande, Stefan Andtbacka
via mail:
eller telefon: 0704-261420