27 september 2019

SÖKA STIPENDIUM FÖR NYA SMARTA VARDAGSHJÄLPMEDEL

Nu är det dags att söka bidrag för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel. Genom
ett samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Bidragsstiftelsen DHR utlyses totalt 150 000 kr för året 2019.

VAD ÄR ETT HJÄLPMEDEL? Ett hjälpmedel kan omfatta allt från en osthyvel med vinklat handtag, elrullstol, IT stöd till stödbandage och proteser. Hjälpmedel finns inom många olika områden såsom arbetstekniska, i utbildningssituationer, i hemmet och för den dagliga livsföringen och för att kunna ta sig fram. Din idé skall ha personer med funktionsnedsättning som tänkt kund och användare. Har du en idé som underlättar vardagen för någon med funktionshinder så vill vi gärna ha din ansökan. Du skickar in den via ett svarsformulär som finns på vår hemsida.

VAR MED OCH DELA PÅ 150.000:- Tack vare samarbete med Bidragsstiftelsen kan vi utlysa 150 000 kr som kommer att fördelas på 3 projekt (1: a, 2:a och 3:e pris) samt mindre summor till speciellt ut- valda idéer. Utlysning och urvalet av idéer görs av en kunnig jury bestående av 4 personer med lång och gedigen erfarenhet.

DIN IDÉ ÄR I TRYGGA HÄNDER. Juryn utför sitt uppdrag under sekretess för att skydda idéer vilka kan sakna skydd. Juryn kommer kanske inte att ha möjlighet att ge alla en återkoppling men ambi- tionen är att detta skall ske. Vi kan erbjuda de sökande att genom ett medlemskap hos SUF kunna få utnyttja iDefendo, ett godkänt och säkert sätt att dokumentera iden för framtiden. iDefendo är ett så kallat digitalt vittne och styrker tidpunkten när idén skapades. Juryns beslut kan inte överklagas.

SÖK FRAM TILL 1 NOVEMBER. Din ansökan tar vi emot fram till 1 november 2019. Därefter tar granskning, urval och juryarbete vid. Prisutdelning sker i Stockholm i mitten av december 2019. Mer om samarbetet finns att läsa på www.uppfinnare.se

FRÅGOR KAN STÄLLAS till Leif Wrenkler, projektledare hos Uppfinnareföreningen alt mobil tel. 070-722 66 11.