11 juni 2014

Förnyelse i styrelsen

Vid årsmötet den 11 maj valdes delvis en ny styrelse till Svenska Uppfinnareföreningen. Med sin nya sammansättning har vi en kompetent mix av ledamöter som är uppfinnare, företrädare för medlemsföreningar, rådgivare och är politiskt erfarna.

– Det är glädjande att som företrädare för Sveriges uppfinnare och innovatörer att kunna presentera en kvalificerad styrelse med egen samlad erfarenhet och kompetens inom uppfinnande och företagande, säger styrelseordförande Mats Olsson. Grunden till styrelsen sammansättning är att samla personer som har insikt om vad som krävs för att nå framgång med uppfinningar. Det är många faktorer som ska vägas samman för att driva och utveckla föreningen på ett hållbart vis. Inte minst handlar det också om att i stort kunna påverka förutsättningarna för uppfinnandet mer positivt.

Svenska Uppfinnareföreningens styrelse

Omval ordförande: Mats Olsson, ingenjör, uppfinnare och grundare till Infrafone AB. Nya ledamöter:

Katarina Hamilton, tidigare ordförande i Lidköpings uppfinnarförening. Idag verksam som ägare och designchef på Frösö handtryck. Medlem i Jämtlands Uppfinnareakademi.Olof Hansson, innovatör och grundare till Whitlines AB. Har utbildats vid Mälardalens högskola av Kaj Mickos inom innovationsteknik. Tidigare rådgivare inom Almi och konsult inom immaterialrätt. Medlem i Täby-Danderyd Uppfinnareförening.Kjell Jegefors, jurist med starkt engagemang för Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet. Lång erfarenhet och stort nätverk inom innovationsområdet. Lämnar sin vd post för SUF Service AB under 2014. Direktansluten medlem till Svenska Uppfinnareföreningen.Elisabeth Landgren, egen företagare som tar fram en egen uppfinning. Är handledare för MentorRing i Nyköping. Erfarenhet av såväl politiskt arbete som myndighetskontakter. Medlem i Oppinova uppfinnarförening i Sörmland.

Ledamöter som kvarstår eller blev omvalda:Marianne AlmesåkerRoland Lindkvist och Lena Nyström.

Kontakt Svenska Uppfinnareföreningen

Malin Mohr 073-635 93 50

Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation och ett nätverk för etablerade och framtidens uppfinnare, innovatörer och företag vars syfte är att främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten. Lokala medlemsföreningar finns runt om i landet och det centrala kansliet är placerat i Stockholm.

Sedan 1886 finner vi uppfinnare i Svenska Uppfinnareföreningen som tillsammans skapat betydande positiva effekter för samhällsutvecklingen.