21 juli 2014

Sök till innovationsutbildningen vid Idéum!

Rekrytering av deltagare till innovationsutbildningen vid Idéum, som startar den 25 augusti, pågår för fullt. Vi har en kursplatser kvar, eftersom vi från och med i höst har utökat antalet kursplatser från 12 till 20. Anledningen är att vi från och med kursstarten i höst endast kommer att ha ett intag per år, (vecka 35). Antagning sker enligt principen "först till kvarn", under förutsättning att man är behörig och uppfyller krav enligt nedan. För att kunna bli antagen till utbildningen ska du som lägst ha genomgått en treårig gymnasieskola eller motsvarande utbildning eller ha yrkeserfarenhet som motsvarar treårig gymnasieutbildning. För att bli antagen till utbildningen krävs även att man har en produktidé att jobba med under perioderna med distansutbildning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att vi ej bedömer den sökandes produktidé i samband med urvalsprocessen. Vi bryr oss inte om huruvida produktidén är patenterbar eller inte. Det viktiga är att man har en produktidé eller en affärsidé att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper på under utbildningen. Det är heller inget krav att man har påbörjat utvecklingen av sin produktidé. Ur pedagogisk synpunkt kan det snarare vara en fördel om produktidén är på idéstadiet när man börjar utbildningen. Vår ettåriga innovationsutbildning har sammanlagt 11 internatveckor - se tidplan på www.ideum.nu. Övrig tid, 21 kursveckor, är distansutbildning som du kan sköta på hemmaplan (nuvarande bostadsort). Distansutbildningens syfte är att du ska tillämpa de kunskaper du fått under internatperioderna, genom att praktiskt jobba med utvecklingen av din egen idé. De flesta deltagarna brukar under internatperioderna (sammanlagt 11 veckor) välja att bo på vandrarhemmet, som ligger vägg i vägg med skolan. Ett enkelrum på vandrarhemmet kostar 300 kr/natt. Totalkostnaden för logi under internatperioderna blir 46 x 300 kr = 13 800 kr. Det finns även möjlighet att dela rum med andra, kostnad 220 kr/natt och person, totalkostnad 46 x 220 kr = 10 120 kr. Kursavgiften är 2 500 kr/termin. I kursavgiften ingår en studentlicens på CAD-programmet Geomagic Design, möjlighet att skriva ut 3D-modeller i vår 3D-skrivare för max 3 000 kr i materialkostnad, all kursdokumentation, kurspärmar, även anteckningsblock och pennor samt skolan bjuder på mat i samband med studiebesök och vid schemalagda trivselkvällar. Information om hur du gör din kursanmälan  - se nedan. Vi ber dig även besöka vår webbplats www.ideum.nu för mer information, och vill gärna tipsa dig om att i första hand se halvtimmesdokumentären om Idéum - om du inte redan gjort det; http://youtu.be/vbKSvGhANJQ?t=16s

KURSANMÄLAN Om du önskar göra en kursanmälan till vår innovationsutbildning, ber jag dig svara på frågorna 1-7 enligt nedan: (Mejla dina svar till , eller svara på detta mejl som går till samma e-postadress).
1. Namn och dina kontaktuppgifter
2. Ditt personnummer
3. Hur har du fått kännedom om Idéum?  (Om du googlade önskar vi även veta vilket/vilka sökord du använde)
4. Har du någon idé som du vill förverkliga? (Beskriv inga tekniska detaljer - vi önskar bara veta vilket/vilka område(n) det handlar om; t ex hushållsprodukt, fritidsprodukt, webbtjänst etc.)
5. Nuvarande sysselsättning
6. Din tidigare utbildning (För att vara behörig krävs att man genomgått treårig gymnasieutbildning eller har motsvarande yrkeserfarenhet)
7. Eventuell tidigare yrkeserfarenhet