15 september 2015

Innovationstvodden träffar Stefan Fölster

Nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, ger sin syn på innovation i senaste Innovationstvodden på Veckans Affärer.

Ur intervjun:
- Det avgörande samspelet mellan innovatören och entreprenören. 
- Myten att de flesta innovationerna kommer från forskningen
- Sverige borde göra som NASA - uppmuntra innovation genom att utlysa olika innovationstävlingar
- Att det gäller att söka upp innovatörerna där dom verkligen finns.


Svenska Uppfinnareföreningen finansieriade framtagandet av rapporten Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? skriven av Christian Sandström, Reforminstitutet i samarbete med Ratio.

Rapporten fastslår att av dessa innovationer har hela 80 procent skapats av uppfinnare genom anställning vid företag eller i egen verksamhet och att andelen uppfinningar härstammande från universitet och högskolor uppgår till endast 20 procent. Rapportens slutsatser har implikationer för forsknings- och innovationspolitiken. Om en överväldigande majoritet av Sveriges innovationer skapats av enskilda uppfinnare/näringsidkare och individer anställda av företag bör den svenska innovationspolitiken fokusera på dessa aktörer.