26 april 2016

Kort rapport från Årsmöte 2016

Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte avlöpte lördagen den 23 april på Tekniska Museet i Stockholm och trots störningar i trafiken på Djurgården på grund av ett motionslopp så anslöt drygt ett sextiotal personer.

Dagen inleddes av Mats OIsson som presenterade kansliets arbete med de pågående Vinnova-finansierade projekten Tillvarata Immigranters idéer och uppfinningar samt IRT, Innovation för regional tillväxt. Mats redogjorde också för Årsavgiftsbevakningens intäkter och kostnader.

Vid de formella årsmötesförhandlingarna med Bo Hallgren som årsmötesordförande, var många engagerade i valprocessen, Mats Olsson omvaldes på ett år till föreningens ordförande.

Som styrelseledamöter valdes:
Lena Nyström, Göteborg, omval 2 år
Thomas Hedner, Stockholm, nyval 2 år
Solgun Drevik, Göteborg, nyval 2 år
John Adolfsson, Stockholm, nyval 2 år
Eva Swede, Stockholm, nyval 1 år
Lennart Nilsson, Stockholm, kvarstår
Bodil Odre, Katrineholm, kvarstår
Michael Rausman, Helsingborg, kvarstår

Efter att årsmötesförhandlingarna dragit ut på tiden avslutades dagen med en förkortad statuspresentation av IRT-projektet, inbjudna var Anders Karpesjö från Företagarna samt Rasmus Kling och Olof Jarkman, studenter från Linköpings Universitet som presenterade sitt examensarbete, inom IRT.