10 april 2017

Kort rapport från årsmöte 2017

Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte avlöpte lördagen den 8 april på Tekniska Museet i Stockholm. Trots terrordådet dagen innan med störningar i trafiken som följd närvarade ett femtiotal medlemmar.

Dagen inleddes av Mats OIsson som presenterade verksamheten under det gångna året. Mats berättade om patentbevakningen och projekten i Heimdall, arbetet med SKAPA, DHR och Årets Uppfinnarkvinna och gjorde också en resumé av IRT. Helen Mattsson presenterade projektet IRT idag och framåt, Helen berättade också om Vinnovas kommande utlysning. Sen erbjöds det möjlighet att ställa frågor.

När de formella årsmötesförhandlingarna inleddes utsågs Bo Hallgren som årsmötesordförande.
Till ny ordförande i föreningen valdes Inyang Eyoma Bergenstråle, på 2 år

Som styrelseledamöter valdes:
Anders Widgren, Stockholms Innovatörskrets, Nyval, Mandattid 2 år
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening, Omval, Mandattid 2 år 
Monika Källman, Stockholms Innovatörskrets, Omval, Mandattid 2 år
Björn Arén, Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 2 år
Ann Iberius-Orrvik, Uppfinnarna i 7-härad, Nyval, Mandattid 1 år
Bosse Lindgren, Idé-Akuten Boden, Omval, Mandattid 1 år
Roland Hellander, Uppfinnarföreningen i Umeå, Omval, Mandattid 1 år
Azad Najar, direktansluten SUF, Nyval, Mandattid 1 år