16 juni 2015

Lagermanska Fonden

Lagermanska fonden (Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd till svenska uppfinnare inom mekanikens område)

Nu är det återigen dags att dela ut pengar i Lagermanska fonden. Fonden har tillkommit genom Alexander Lagermans testamente. Utdelning sker i samråd med Svenska Uppfinnareföreningen.

Ändamål:
Uppfinningen är inom mekanikens område
Uppfinningen är inte allmänt känd och har nyhetsvärde
Uppfinnaren saknar medel för förverkligande av uppfinningen

OBS! Sista ansökningsdag framflyttad till 2015-09-15

Anvisningar till sökande

Skicka din ansökan till: Lagermanska fonden, Jönköpings kommun, Stadskontoret,551 89 Jönköping.

Upplysningar om fonden lämnas av: Stadskontoret, Rose-Marie Lövgren, tel. 036-10 29 42 eller e-mail: .