12 januari 2016

Nya faktureringsrutiner på Svenska Uppfinnareföreningen

För dig som redan har eller önskar patentbevakning hos oss: Som ett steg i miljöns tecken samt att bli effektivare inför vi på Svenska Uppfinnareföreningen nya rutiner 2016. Framöver önskar vi kommunicera via e-post. Därför behöver vi era e-postadresser - e-postadress för fakturering samt eventuell e-postadress för övrig kommunikation. Vi skickar som tidigare information, offerter, budgetrapport för varje kommande år och när ändringar i patentportfölj görs.

Alla våra offerter som vår faktura grundar sig på har ett unikt nummer. Så fort offerten är godkänd skickas faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Faktura refererar till offertnummer. Det går alltid att göra ändringar som exempelvis; stoppa betalningen av ett land, ändra betalningsvillkor, ändra datumet för förnyelse och sänd faktura.