30 januari 2017

Nya styrelseledamöter i Svenska Uppfinnareföreningen

Vid det Extra årsmöte som hölls den 28 januari 2017 valdes följande ledamöter in i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse:

Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening
Bo Lindgren, (ordf.) Idé-Akuten i Boden
Håkan Edqvist, (ordf.) SUF Östergötland
Monika Källman, Stockholms Innovatörskrets (STIK)
Roland Hellander, Uppfinnarföreningen i Umeå

Detta fyllnadsval avser endast mandattiden 28 januari fram till ordinarie årsmöte 8 april 2017.