10 november 2016

Verksamt.se/stockholm

Under det senaste året har regionala och lokala organisationer, kommuner och myndigheter engagerat sig för att tillsammans ta fram en regional version av verksamt.se. På verksamt.se/stockholm kan du som innovatör, entreprenör eller företagare hitta bland de offentligt finansierade och ickekommersiella företagsstödaktörer...

Läs mer

8 november 2016

Skilj innovationspolitiken från forskningspolitiken

Charles Edquist har skrivit en rapport om regeringens innovationsråd och hur framgångsrikt det varit. Författaren ingår i rådet. Det väsentliga i rapporten är hur författaren argumenterar för att skilja innovationspolitiken från forskningspolitiken. Det är två viktiga politikområden med olika mål...

Läs mer

7 november 2016

De svenska forskarnas beviljade patent är frekventare än i USA

Esbri har förtjänstfullt bett några forskare göra en antologi under titeln Sveriges entreprenöriella ekosystem. I denna har Evengelos Bourelos, Maureen Mc Kelvey och Olof Zaring skrivit kapitlet Akademiska patent. Du som trodde Du visste hur svagt de svenska universitetsforskarna bidrog...

Läs mer

4 november 2016

Immaterialrätten måste bli ett tydligt verktyg för att skapa värde

Regeringen, Vinnova och PRV satsar stort på att öka kunskapen om att nyttja immaterialrätten. Detta är välkommet. Här några uppslag till studier, som kan lägga grunden för policyutvecklingen. På byråkratsvenska innebär uppdraget bland annat att Det har blivit mer betydelsefullt att i...

Läs mer

3 november 2016

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet – Entreprenörskapsutredningen

Entreprenörer och uppfinnare får uppmärksamhet, men framför allt immaterialrätten Den väntade Entreprenörskapsutredningen presenterades 17 oktober av utredaren Pontus Braunerhjelm. Den är mycket läsvärd och täcker stora områden. Den ger entreprenörskapet, uppfinnarna och innovationerna, sin rätta ställning bland de ekonomiska teorierna på...

Läs mer

21 oktober 2016

Nominerade till Årets Uppfinnarkvinna 2016

Utvalda från en mängd fantastiska kandidater presenteras här juryns tio nominerade bidrag till Årets Uppfinnarkvinna 2016 – priset som lyfter fram Sveriges främsta kvinna inom uppfinnarbranschen. Förutom förmågan att utveckla goda idéer är de även förebilder och inspiratörer som får...

Läs mer

11 oktober 2016

TDU inbjuder till ELMIA

Täby-Danderyd, TDU inbjuder Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar att följa med till ELMIA SUBCONTRACTOR 2016, tisdagen den 08 november!För 17de året i följd arrangerar TDU bussresa till Elmia underleverantörsmässa i Jönköping. (i år kostnadsfri för TDU medlem). Som medlem i Svenska Uppfinnareföreningen erbjuds...

Läs mer

5 oktober 2016

Vem blir Årets Uppfinnarkvinna 2016?

Stort tack till alla ni som nominerat till Årets Uppfinnarkvinna. Vi har fått in rekordmånga nomineringar i år och vi är nu i full färd med att hitta den som bäst förtjänar priset. Så fort vi enats om ett beslut,...

Läs mer

4 oktober 2016

Är du samtidens innovatör?

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Läs mer

Läs mer