19 april 2016

Allmänt åtal för immaterialrättsbrott

Rapport från IMKs seminarium den 13 april 2016Torbjörn Larsson representerade Svenska Uppfinnareföreningen på seminariet  IMK – Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt – knutet till den Juridiska Fakulteten vid Uppsala Universitet – arrangerade den 13 april 2016 ett seminarium med titeln...

Läs mer

19 april 2016

Vi jobbar med utredningen om personaloptioner

Regeringen fick den 15 mars 2016 motta utredningen Beskattning av incitamentsprogram från utredaren Anders Bengtsson. Här behandlas bara den del, som gäller nystartade företag. Utredningen innehåller också frågor, som berör de etablerade företagens incitamentsprogram. Svenska Uppfinnareföreningen har fått utredningen på remiss...

Läs mer

12 april 2016

Riksdagens allmänna utfrågning

Näringsutskottet har bjudit in till den allmänna utfrågningen om piratkopiering och andra rättighetsintrång. Utfrågningen sker den 28 april i riksdagshuset och webbsänds här Svenska Uppfinnareföreningens immaterialrättsgrupp har tagit fram en promemoria som underlag för utfrågningen. Du kan ta del av underlaget...

Läs mer

31 mars 2016

Vi deltar i Innovationsriksdagen

Årets Innovationsriksdag går av stapeln i Åre med start i nästa vecka. Vi kommer givetvis att vara på plats precis som vi varit under några år. Samarbetet med SISP som arrangerar Innovationsriksdagen har utvecklat sig fint och tydliggörs genom att...

Läs mer

31 mars 2016

Unga uppfinnare

Genom Finn upp kan högstadieelever vara med i Sveriges största uppfinnartävling. Måndag den 4 april träffas den nationella juryn för att utse vinnarna av årets finalister.  Malin Mohr, informationsansvarig är utsedd att delta i juryn. Svenska Uppfinnareföreningen är stolt stiftare och...

Läs mer

30 mars 2016

Kort rapport från möte på Rosenbad

Svenska Uppfinnareföreningen var inbjuden av justitieministern till ett möte den 17 mars på Rosenbad om Europeiska kommissionens arbete med säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter. Torbjörn Larsson representerade Svenska Uppfinnareföreningen och som här rapporterar från mötet. Ämne:The Single Market Strategy:Consolidating Europe’s intellectual property framework.Review...

Läs mer

29 mars 2016

Uppfinningar till innovationer

Vår nya broschyr är klar! I år, 2016, har Svenska Uppfinnareföreningen drivit verksamhet i 130 år. Det gör oss till världens äldsta uppfinnarförening. Idag bildar föreningen ett nätverk av uppfinnare, innovatörer, företag, samarbetspartner och medlemsföreningar över hela Sverige. Samordning och verksamhetsledning...

Läs mer

23 mars 2016

Regeringen satsar på immateriella rättigheter

Här är Svenska Uppfinnareföreningens inspel inför regeringens lansering tillsammans med PRV den 23 mars 2016 om en satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg presenterar satsningen under eventet ”Immateriella tillgångar – 80 % av värdet”PRV...

Läs mer

21 mars 2016

Årsmöte 23 april 2016

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar hälsas välkomna till medlems- och årsmöte 2016. Lördagen den 23 april, Tekniska Museet, Althinsalen10.30  Registrering11.00  Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte 13.00  Vi bjuder på enklare förtäring14.00  Presentation av projektet IRT och idéerna för ett framtida nya IRT15.00  Mötet avslutas Kallelse Anmälan och...

Läs mer

21 mars 2016

Tillvarata immigranters idéer och uppfinningar

Svenska Uppfinnareföreningen skriver just nu, med stöd av Vinnova, en förstudie om hur uppfinningar och kreativitet hos immigranter kan tillvaratas. Förstudien ska ligga till grund för att söka finansiering i nästa steg av projektet, där vi avser att komma fram till konkreta...

Läs mer