17 september 2019

Quality Innovation Award - senaste anmälningsdag den 27 sept

Quality Innovation Award är en tävlingsform som ger företag och organisationer både synlighet och möjlighet att mäta sig mot omgivningen samt få feedback på hur deras innovationer står sig i jämförelse med övriga deltagare.

Det finns flera tävlingskategorier och alla kan delta:

- Potentiella innovationer. Innovation som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att kunna förverkligas.

- Innovation gällande hållbar utveckling – social, miljö, ekonomisk

- Innovationer inom vård och omsorg

- Innovationer inom utbildning och skola

- Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer

- Innovationer inom mikroföretag (omsättning högst 2 milj. euro och högst 10 anställda),

- Innovationer inom små och medelstora företag (omsättning högst 50 milj. euro och högst 250 anställda)

- Innovationer inom stora företag (omsättning över 50 milj. euro och fler än 250 anställda)

Se: https://siq.se/utmarkelser/ansok-om-quality-innovation-award/