24 februari 2015

Uppfinnarnas medskick till regeringens innovationsråd

innovationsråd

Vår ordförande Mats Olsson kommenterar regeringens nyinrättade innovationsråd i Ny teknik. 

Från Uppfinnareföreningens sida, ställer vi oss väldigt positiva till att det bildats ett Innovationsråd med statsministern i spetsen. - Det ger ju en extra tyngd åt det hela. Men sedan hade vi gärna sett lite mer fokus på uppfinneriet. Det är företagsledare, innovatörer och entreprenörer i rådet, men inga renodlade uppfinnare, säger Mats Olsson. 

Mats Olsson, ordförande för Svenska Uppfinnareföreningen, har några önskemål på Innovationsrådet.

Kan du nämna någon, som du tycker borde varit med?

- Det finns ju massor, men det bästa kanske är att inte nämna någon. Men om Stefan Löfven skulle höra av sig så kan jag säkert tipsa om några…

Är det någon av de befintliga rådsmedlemmarna, som du tycker är särskilt intressant?

- Den enda jag egentligen känner av dem är Jane Walerud, och hon är en väldigt duktig person. En kvinna som lever i verkligheten. Ola Asplund är en annan som jag tror blir värdefull i rådet. De andra är säkert också bra, men jag känner dem inte så jag kan inte säga så mycket om dem.

Vad hoppas du att Innovationsrådet kan bidra med?

- I dag talas det ofta om forskning och innovation som om det vore samma sak. Och så satsar man väldigt mycket på forskning och tror att det automatiskt ska leda till innovationer. Jag hoppas rådet förstår att det handlar om olika saker, och att det kan satsas lite mer på det fria uppfinneriet.

Vad tycker du att tidigare satsningar av den här typen har gett?

- I riksdagen finns det en grupp som heter Forum för uppfinningar och innovationer, som samarbetar mycket med oss på Uppfinnareföreningen. Dem har vi haft oerhört stor nytta av, de hjälper oss att knyta kontakter och anordna seminarier och så vidare.

Av: Tommy Harnesk, Ny teknik

Läs intervjun på Ny teknik

Regeringens sida om innovationsrådet

Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet