28 februari 2018

Seminarie 21 mars 2018: Patentera din uppfinning – vad går att patentera?

Det finns många konkurrens- och affärsmässiga anledningar att söka patent för sin uppfinning. Med patent på plats finns goda förutsättningar för att kommersialisera en uppfinning – t ex genom att starta företag, söka samarbete eller söka finansiering.

Men hur ska man jobba för att uppnå dessa fördelar? Varför ska man som uppfinnare söka patent? Kan det vara bättre att inte söka patent? Vad är en uppfinning? Vad kan man patentera, och vad går av olika anledningar inte att patentera? Hur fungerar patent i olika länder?

Som patentbyrå har Groth & Co stor erfarenhet av strategiskt patentarbete. Under detta seminarium besvarar vi frågor kopplade till patenterbarhet och praktiskt patentarbete samt delar med oss av hur andra har gjort för att nå framgång med patent.

Efter seminariet ges ni möjlighet att ställa patientrelaterade frågor under en timme. Så förbered gärna frågor så ni får ut så det mesta av den möjligheten.

Talare: Ulf Kärn, patentkonsult, Groth & Co

Välkomna!
Svenska Uppfinnareföreningen och Groth & Co

Seminarium: Patentera din uppfinning – vad går att patentera?
Tillsammans med Groth & Co genomför Svenska Uppfinnareföreningen en seminarieserie för att öka kunskaperna kring immaterialrätt. Seminarierna är öppna för SUFs medlemmar samt andra intresserade. Kostnadsfritt. Anmäl dig i god tid!
Datum: Onsdag 21 mars 2018
Tid: 8:30-9:30, samt efter följande frågetimme. Frukost serveras från 8:00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Anmälan: senast måndag 19 mars