17 mars 2019

Skapa 2019 - Dags att ansöka.

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

SKAPA-priset

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.

Prisets huvudsyfte

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA- priset en viktig roll som energiskapare.

SKAPA-talang för unga innovatörer

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-talang för unga innovatörer.

– Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA-talang för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1989 och 1999 har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor (delas på högst tre nationella vinnare). De 24 länsfinalisterna får ett diplom och 10 000 kr. VINNOVA står bakom SKAPA-talang för unga innovatörer.

Ansökningarna till SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer hanteras gemensamt

  •  Man kan söka själv eller nominera någon annan.
  •  Ansökan görs senast 23 april 2019
  •  Även i år sker ansökan i det ansökningsformulär som ligger på www.stiftelsenskapa.se
  •  Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer.

    Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till en länsjury i ditt län.

  •  Urvalet sker i två steg
  1. Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare för SKAPA-priset och, bland dem som inte blir det och är födda mellan 1989 och 1999, länsvinnare för SKAPA-talang för unga innovatörer.
  2. Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av en nationell jury utsedd av Stiftelsen SKAPA.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Länsprisutdelning sker i alla län

Normalt sker den i landshövdingens residens.

Stor prisutdelning i november

Länsvinnarna pitchar sina idéer i Stockholm den 14 november 2019. De nationella priserna delas ut på en stor Innovationsgala på kvällen den 14 november.

SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith

I år introduceras ett nationellt pris på 100 000 kr som går till en person som varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören. Ansök senast 15 september 2019.

Mer information på www.stiftelsenskapa.se .

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren:

Bo Hallgren () 070-665 04.