27 mars 2020

Sven Ewert Sörelius 100 år

Grattis Sven Ewert 100 år den 28:e  mars 2020!


Sven Ewert Sörelius inledde sin omfattande uppfinnargärning inom radioteknikområdet där han fram till pensioneringen 1985 utvecklade en rad militäranknutna - ofta hemliga - teknologier som placerade svensk militär radiokommunikationsteknologi i innovationernas framkant. Efter pensioneringen konstruerade han bl a en serie unika livräddningsutrustningar www.sessystem.se. Hans genomgående strävan har varit att med devisen "Save Every Soul" som ledstjärna skapa teknologier och lösningar som är till hjälp för andra. Han har också genom åren lagt ned ett stort engagemang på att dokumentera teknikhistorien inom försvarsområdet. 


Trevlig födelsedag önskar Svenska Uppfinnareföreningen