14 november 2017

Svenska Uppfinnareföreningen sätter SUF Service AB i konkurs

Den 9 november lämnades konkursansökan in för SUF Service AB tillhörande Svenska Uppfinnareföreningen. Detta innebär att kansliets två anställda Maria Necula samt Anne Bock sägs upp och slutar inom ett par veckor. Maria Necula har skött årsavgiftsbevakningen och Marias kunder kommer att kontaktas med vidare information. Anne Bock har arbetat med bland annat föreningens hemsida, nyhetsbrev och medlemsregister. Mer information kommer att skickas ut till medlemmar och medlemsföreningar. Viktigt att poängtera att Svenska Uppfinnareföreningen fortlever och vill man komma i kontakt med föreningen kan man fortsättningsvis mejla på