4 november 2015

”Sveriges topplacering i innovation är missvisande”

Mer än utveckling. Mätningar visar att Sverige ligger i topp vad gäller utveckling. Men det räcker inte. För att innovationskraften ska driva ekonomin krävs också en kraftsamling kring marknadsföring och konkret arbete för att göra affärer internationellt, skriver innovationsforskaren Per Frankelius.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Läs gärna också Uppfinningars betydelse för Sverige skriven av Per Frankelius och Charlotte Norrman.
Svenska Uppfinnareföreningen använde denna skrivelse som grund för framarbetandet av IRT-modellen som implementeras under 2016. IRT (Innovation för Regional Tillväxt) processen är indelad i två faser, där man i fas ett ger rådgivning för uppfinnare i tidiga skeden. När uppfinningen är mer mogen övergår man i fas två där man tar fram marknads- och beslutsunderlag som uppfinnaren kan använda sig av för vidare kommersialisering på marknaden. Det kan handla om kapitalstöd, licensiering eller partnerskap.