4 maj 2016

Uppfinningar till marknad och innovation - FULLBOKAT

Charlotte Brogren, generaldirektör från Vinnova och Peter Larsson, samhällspolitisk direktör från Sveriges Ingenjörer och många andra talar på Svenska Uppfinnareföreningens seminarium den 25 maj. Kommer du?

Intresset är stort då vi presenterar innovationsmodellen ”Uppfinningar till marknad och innovation” med pilotprojektet ”Innovation för regional tillväxt, IRT”.

Välkommen till seminarium den 25 maj i Stockholm - FULLBOKAT

Uppfinningar spelar en viktig, för att inte säga avgörande, roll för att förflytta Sverige till världens mest innovativa land och behålla denna position. Svenska Uppfinnareföreningen presenterar pilotprojektet och innovationsmodellen för uppfinningar, ”Innovation för regional tillväxt, IRT”.

Innovationsmodellen för uppfinningar syftar till att fånga upp uppfinningar i mycket tidiga skeden och erbjuda en anpassad process till marknad och innovation.

”Vi har arbetat fram en innovationsmodell innehållande fyra komponenter. Målet med IRT-piloten är att komma fram med förslag och verktyg som underlättar processen för att en uppfinning ska ta sig till marknad och innovation”, Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen.  

Under seminariet presenteras modellen med dess komponenter. IRT har väckt mångas intressen och vi är glada att också låta medverkande organisationer presentera sina intressen i den modell som föreslås. 

Seminariet avslutas med mingel, bubbel och snittar.

Vi önskar speciellt se dig vid seminariet den 25 maj – Välkommen!

Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Datum och tid: Onsdag den 25 maj 2016, klockan 15.00-17.00

Seminariet är fullbokat, vi sätter upp din intresseanmälan på väntelista, anmälan här 

Talare och medverkande

Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova

"För att klara framtida konkurrens behöver Sverige mer idéer som kan realiseras i nya produkter och tjänster på marknaden".

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

 "Sverige är ett land byggt på idéer sedan decennier tillbaka. Nu finns tecken på att något håller på att förändras. De goda idéerna finns fortfarande, men de utvecklas inte längre till stora inhemska företag". 

Olof Hansson, innovatör, föreläsare, innovationsrådgivare

"En idé är inte bara en idé, det är en process som börjar i ögonblicket du fått din idé. Den processen måste vi alla få hjälp med, oavsett vem man är och oavsett om målet är ett företag eller en försäljning. När IRT blir verklighet får Sverige ett utvecklingsstöd för innovationer som inte riktigt finns idag. Ett stöd som är helt fokuserat på att realisera idén."

 

Kristina Frisk, CEO Caresumables AB

”Jag har skapat produkterna och nu är det dags för någon annan att ta de vidare ut i världen. Någon som redan har “motorvägarna” öppna ut till kunderna”.

Andreas Uhmeier, chef innovationsrådgivning, Almi

Att gå från idé och problemformulering till en lanserad produkt eller tjänst som möter nya behov är alltid en utmaning, oavsett om du är nyföretagare med en stark grundidé eller leder produkt- och tjänsteutvecklingen på ett etablerat företag. 

Därför erbjuder Almi kostnadsfri innovationsrådgivning där du får stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och en beprövad projektmodell. 

Lars Ilmoni, ansvarig för kompetensförsörjning och politisk strategi, Företagarna

”Småföretagens behov av extern kompetens för att utveckla nya processer, tjänster och produkter behöver matchas betydligt bättre. Det är en avgörande fråga för sysselsättning och konkurrenskraft. Att sätta konkreta arbetssätt som länkar samman uppfinnares kapacitet och kompetens med företagare bör därför vara högt prioriterat.”

Torbernt Hjelmvik, grundare och vd, Modul-System Sweden AB

”Hela vår verksamhet bygger på uppfinningar.”

Anders Lindmark, President AlfaWall

”På Alfa Laval och generellt inom industrin jobbar vi med både interna och externa innovationer och möjligheter. För att ta en möjlighet hela vägen från ide till kommersiell produkt är affärsplanen en nyckel”

Solgun Drevik, vd och innovatör, i3 innovate AB

”IRT kan bli det ultimata verktyget för alla uppfinnare som vill se om deras idéer håller hela vägen till potentiell inkomst”

Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen

"Med IRT-piloten arbetar vi för att uppfinningar, oavsett vem eller vilka som står bakom uppfinningen, ska kunna skapa klarhet i idéns affärspotential och hur den ska kunna komma till marknaden". 

Magnus Lundin, CEO / Director General, Swedish Incubators & Science Parks 

”I SISP-medlemmarna innovationsmiljöer, inkubatorer och science parks över hela Sverige, finns cirka 5000 företag. De allra flesta av dem har någon gång startat som en ny affärsidé eller ny uppfinning. Dagens innovationsbaserade och globalt konkurrensutsatta näringsliv bygger på snabb marknadsintroduktion och etablering. Hos våra medlemmar finns stöd, stimulans, samverkansparterna och massor av affärsmöjligheter – välkomna hit!”

 

Malin Mohr, projektledare Svenska Uppfinnareföreningen

"Att idén inte är lösningen finns det många exempel på. Att ge goda idéer bästa förutsättningarna att utvecklas och tidigt skapa klarhet i hur detta ska ske på effektivaste sätt skapar flera innovationer".