26 januari 2017

Valnämndens förslag till fyllnadsval på nya ledamöter till styrelsen i Svenska Uppfinnareföreningen

Extra årsmöte 28 januari 2017

Kort bakgrund
Anledningen till fyllnadsvalet och det Extra årsmötet är att fem styrelseledamöter har valt att i förtid lämna sina uppdrag i styrelsen. Idag är styrelsen, med fyra ledamöter inklusive ordförande, inte beslutsför. För att styrelsen ska bli beslutsför behövs minst två styrelseledamöter till och max fem.
Läs mer i våra stadgar som finns att ladda ned från www.uppfinnare.se

Detta fyllnadsval avser endast mandattiden 28 januari fram till ordinarie årsmöte 8 april 2017.

Kvarvarande styrelse idag är:
Mats Olsson, ordförande
Bodil Odre, Oppinova uppfinnare- och innovatörsförening
Lennart Nilsson, Stockholms Innovatörskrets (STIK)
Michael Rausman, SUF Helsingborg

Valnämndens förslag till fyllnadsval:
Valnämnden nominerar följande fem kandidater:
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening
Bo Lindgren, (ordf.) Idé-Akuten i Boden
Håkan Edqvist, (ordf.) SUF Östergötland
Monika Källman, Stockholms Innovatörskrets (STIK)
Roland Hellander, Uppfinnarföreningen i Umeå

RÖSTNINGSFORMULÄR (klicka här)

Obs! Röstberättigad är medlem som betalt medlemsavgift, till sin lokala medlemsförening eller till Svenska Uppfinnareföreningen, för 2016 eller 2017. Medlemsavgift för 2017 måste ha blivit registrerad på Svenska Uppfinnareföreningens kansli senast 24 januari.

Du kan rösta genom röstningsformuläret senast lördag den 28 januari kl. 11.30. (När du tryckt på Skicka-knappen skickas ditt röstningsformulär automatiskt till Svenska Uppfinnareföreningens kansli.)

eller

genom brev till: Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 Stockholm. För att din röst ska bli giltig måste brevet ha inkommit senast 26 januari 2017.

eller

du kan direktnärvara på Extra årsmöte den 28 januari kl. 12.00
Svenska Uppfinnareföreningens kansli, Grev Turegatan 14, Stockholm (anmälan att delta görs till senast tisdag den 24 januari, 2017)


Valnämnden
Stefan Andtbacka
Annica Garbring Söndergaard
Hans Hällström
Nils-Olof Sjögren
Ulla Edler

Vid frågor, kontakta valnämndens ordförande: