10 november 2016

Verksamt.se/stockholm

Under det senaste året har regionala och lokala organisationer, kommuner och myndigheter engagerat sig för att tillsammans ta fram en regional version av verksamt.se.

verksamt.se/stockholm kan du som innovatör, entreprenör eller företagare hitta bland de offentligt finansierade och ickekommersiella företagsstödaktörer som finns i Stockholms län. Du kan ta direkt kontakt med rådgivare utifrån dina specifika behov och genom sidans kalendarium får du en överblick över relevanta aktiveteter som genomförs i länet.

Verksamt.se/stockholm lanseras den 10 november och uppdateras kontinuerligt med aktiviteter, aktörer och funktioner. Sidan ska fungera som en tydlig väg in i det regionala företagsstödsystemet.

Länsstyrelsen i Stockholm leder arbetet med den regionala sidan.

verksamt.se/stockholm finns offentligt finansierade- samt ickekommersiella organisationer.