Inyang Eyoma Bergenstråle, 56 år

direktansluten SUF

Ytterligare information om Inyang

Innovationer står för en stor och viktig del av den utveckling och framgång som Sveriges företag har både nationellt och internationellt. SUF representerar även en viktig del i utvecklingen för Sveriges Entreprenörer. Det vill jag gärna bidra till att utveckla ytterligare.

Bakgrund:
Jag har suttit i den svenska ledningsgruppen för DNV GL (tidigare Det Norske Veritas) som chef för utbildning och personcertifiering. Andra ledarroller är bl.a., Co-director för Race For The Baltic som stöttar innovationer och lösningar för att rädda Östersjön, uppdragsledare på Sweco Environment, verksamhetsstrateg på Statens strålskyddsinstitut (idag SSM) och Agenda 21-samordnare i Nacka kommun. Jag har vana av föredragande för generaldirektör, ledningsgrupper och nämnder.

Jag har varit ordförande i lokala SACO-förbundet för Statens strålskyddsinstitut och sitter i valnämnden för Företagarna Nacka och Värmdö.

Jag driver sedan 20 år tillbaka ett eget bolag som konsult och coach inom entreprenörskap, hälsa och miljö. I mitt bolag har jag uppdrag gentemot näringsliv, kommun, landsting och stat, samt privatpersoner.

Inriktning:
Som ordförande i SUF kan jag bidra med mina tidigare erfarenheter av att vägleda entreprenörer och innovatörer till att nå ut med sina tjänster och produkter i olika kanaler, samt erfarenheter av att utveckla organisationer.

Som ordförande har jag följande devis för den styrelse jag leder:

-   Vi ska skapa nytta och värde för medlemmarna
-   Vi ska vara transparanta och ha en goda kommunikation med våra medlemmar
-   Vi ska som styrelse verka för att både förvalta och utveckla föreningen
-   Vi ska vara öppna för nya sätt som kan gynna föreningen samtidigt som vi värnar om det som fungerar väl idag
-  Vi ska vara en stark förening som ses som en naturlig knytpunkt för Sveriges innovatörer, institutioner, myndigheter och företag
-   Vi ska ha en bärkraftig och hållbar ekonomi som gynnar medlemmarna