Jan-Erik Nowacki, 70 år

Täby-Danderyd Uppfinnarförening

Jag är tekn. lic. maskin och jag har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 10-tal patent. Jag började min karriär på Studsvik 1971-81 först med kärnkraft och sedan med energisystemoptimering och värmepumpar. Sen var jag konstruktions- och utvecklingschef på AGA-Thermia Energiteknik AB där jag var med och utvecklade större värmepumpar. Efter fem år  som mögeljägare i mögelhus började jag studera lite igen på deltid KTH. Det renderade mig så småningom en lic. examen. Sedan år 1985 bedriver jag mitt eget konsult/utvecklingsbolag Nowab. Där jag jobbar åt t ex Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och KTH. En hobby och förhoppning jag har är att man i framtiden skall bygga ett Internet för människor och gods. Det skulle på sikt kunna ersätta bilar och tåg på samma sätt som dessa en gång ersatte hästar och kanaltrafik.

Jag är 70 år gammal (2017), egentligen pensionär men fortfarande i farten och medlem i TDU och STIK. Jag ser mig som pragmatisk och försöker att se saker enkelt.

Jag anser att följande punkter och frågor är viktiga:

·         SUF måste ha en sund ekonomi
·         Uppfinningars och uppfinnares status måste öka
·         Våra medlemmars möjlighet till finansiering av sina uppfinningar måste förbättras