Sami Bask
VD

Direkttelefon: 08-545 164 77
Mobil: 070-484 90 99

Anne Bengtsson
Informatör och projektledare

Direkttelefon: 08-545 164 74

Malin Mohr
Informationsansvarig och projektledare

Direkttelefon: 08-545 164 76
Mobil: 073-635 93 50

Maria Necula
Patentingenjör, Årsavgiftsbevakning

Direkttelefon: 08-545 164 72
Mobil: 0733-40 01 87