Avgiftsbevakning

Svenska Uppfinnareföreningen bevakar årsavgifter och förmedlar betalning för medlemmars patent, varumärken och designskydd i hela världen. Tjänsten erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris. En service som kan utvecklas.

Pengar att spara

Genom Svenska Uppfinnareföreningens möjlighet att direktbetala förnyelseavgifter till patentverk över hela världen kan du spara stora pengar. Du betalar endast patentverkets avgift och vår serviceavgift. Istället för bevakning och hantering av avgifter från många agenter i olika länder, får du en rapport från Svenska Uppfinnareföreningen. Genom samlad betalning sparas dessutom administrativa kostnader, bankavgifter och porto. Vi sänder betalningsbekräftelse i valfri valuta SEK, USD eller EURO.

Många fördelar

Vi inför dina patentdata i vårt globala informationssystem utan kostnad. Dina patentuppgifter lagras enligt överenskommelse med dig. I god tid, ett par månader före årsavgiftens förfallodag, sänder vi ut en offert med uppskattade kostnader för upprätthållandet. Därefter sänder vi faktura. Så fort vi mottagit betalningen ordnar vi inbetalning till respektive patentverk. En årlig sammanställning och utskrift av hela din patentportfölj sänds utan kostnad en gång varje år. Svenska Uppfinnareföreningen kan svara på frågor om dina patent och patentportfölj. Genom våra kontakter kan vi enkelt få svar från patentmyndigheter runt om i hela världen. Det kan till exempel gälla status i olika länder. Vi kan även assistera dig i andra årsavgiftsfrågor. 

OBS! Nya faktureringsrutiner 2016!
Som ett steg i miljöns tecken samt att bli effektivare inför vi på Svenska Uppfinnareföreningen nya faktureringsrutiner 2016. Framöver önskar vi kommunicera via e-post. Därför behöver vi era e-postadresser - e-postadress för fakturering samt eventuell e-postadress för övrig kommunikation. Vi skickar som tidigare information, offerter, budgetrapport för varje kommande år och när ändringar i patentportfölj görs.

Alla våra offerter som vår faktura grundar sig på har ett unikt nummer. Så fort offerten är godkänd skickas faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Faktura refererar till offertnummer. Det går alltid att göra ändringar som exempelvis; stoppa betalningen av ett land, ändra betalningsvillkor, ändra datumet för förnyelse och sänd faktura.

Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan för att ta del av medlemserbjudandet Avgiftsbevakning, då får du mer information via mejl hur du kan nyttja förmånen.

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

Avgiftsbevakning