Uppfinnaren & Konstruktören

Tidningen med 6 nr per år, är sedan 1986 den mest uppskattade förmånen. Tidningen tar upp olika aspekter av nyskapande innovativ verksamhet. Förutom människorna, idéerna och projektens möjligheter, handlar det om olika områden som berör innovationsutveckling, t ex teknik- och produktutveckling, immateriella skyddsfrågor, finansieringsmöjligheter och kommersialiseringsvägar. I varje nummer har Svenska Uppfinnareföreningen minst två sidor och ger den senaste informationen som riktar sig till medlemmar.

Tidningen ingår i medlemskapet med undantag från några lokala uppfinnarföreningar.

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

Prenumeration Uppfinnaren & Konstruktören