Monika Källman

Stockholms Innovatörskrets (STIK) 

Ålder: 57 år, Yrke: Entreprenör (event och IT)

Uppdrag: Styrelseledamot och web-redaktör för STIK (Stockholms Innovatörskrets)                                 

På kort sikt anser jag att SUF styrelsearbete bör fokuseras på den ekonomiska situationen och hur den uppstått, en ekonomisk plan samt en plan för den fortsatta verksamheten. På lång sikt är det viktigt att SUFs styrelse har bred kompetens som inkluderar områden som kompletterar kunskapen om uppfinningar och innovation med erfarenhet av ekonomi, organisation, marknadsföring, IT etc. Verksamheten bör bedrivas utifrån uppsatta mål med en plan där ansvaret för definierade områden fördelas mellan styrelseledamöterna.

SUF bör arbeta för att:

  • utgöra en länk mellan de oberoende uppfinnarna/innovatörer, akademin och marknaden/samhället
  • tillhandahålla ett kostnadsfritt forum för oberoende uppfinnare/innovatörer att samlas kring, få information, kontakter och stöd
  • stötta medlemsföreningarna i en dialog där båda parter lyssnar och utbyter information och kompetens

Min kompetens från mångårigt internationellt företagande

  • struktur och organisation
  • strategi och ekonomi
  • IT
  • internationellt arbete
  • event