Marknadsundersökning

Denna marknadsundersökning görs i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen. Malmö Uppfinnarförening har en vision om en kreativ mötesplats för skapande och entreprenörskap som är öppen för allmänheten i sydvästra Skåne. Vi behöver undersöka om det finns behov för denna typ av mötesplats. Finns behovet kommer vi gå vidare med arbetet att söka finansiering för att driva mötesplatsen.