Roland Hellander

Uppfinnarföreningen i Umeå 

Roland är 79 år. Utbildning från Handelsgymnasium och statens utbildning för landskanslister i ekonomi, revision, juridik med mera.

Som tidigare anställd i 25 år av Skatteverket har Roland skaffat sig djup, bredd, kunskap och insikt av myndighetsutövande och skattelagar, vilket kommer SUF väl tillgodo i nuvarande och framtida ekonomiska situationer och åtaganden.

Roland har många fackliga och politiska uppdrag bakom sig som exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevisor, budgetberedning, kyrkofullmäktige, kyrkoråd, industristiftelse och kommunal hotellverksamhet. Roland har ett kontaktnät som kan öppna dörrar inom den politiska världen som borgar för SUF:s framtida överlevnad. Roland har även journalistisk erfarenhet som bl.a. radioreporter i 5 år och kan hantera massmediadrev.

Roland har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i privata företag, vilket ännu pågår. Han har många uppdrag inom ideella verksamheter som exempelvis övervakare, förmyndare, god man och förvaltare. Roland har även stor utbildningserfarenhet som lärare i utbildning från olika studieförbund.

Roland brinner för uppfinnarverksamhet och har flera egna patent i olika länder. Han är styrelseledamot och kassör i Uppfinnarföreningen i Umeå sedan många år.