Sten Wigert, 50 år

Idéforum Ångermanland

Idag är jag innovationsrådgivare vid Mittuniversitetet där min roll riktas främst mot kommersialisering av de nya idéerna som växer fram från forskningen. Nyttiggörandet av de kunskaper som utvecklas inom universiteten är en spännande utmaning som betyder mycket för vårt framtida välstånd.

De senaste tolv åren har jag drivit egen konsultfirma där jag utfört olika affärs- och innovationsfrämjande tjänster, allt från förstudier och rådgivning till patentarbeten. Mitt arbete har utgått från Örnsköldsvik men mina kunder har funnits från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Tidigare har jag även undervisat i ekonomi. Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet som varit en bra grund i mina arbeten som lärare, konsult och rådgivare.

Innovation och entreprenörskap är ett starkt intresseområde för mig. Jag har engagerat mig under lång tid i frågor som syftar till att förbättra möjligheterna för människor att utveckla sina idéer. Sverige är ett land med en lång tradition av innovation och detta är något som måste fortsättas att utvecklas positivt om vi vill ha en hög levnadsstandard i framtiden. Under de senaste tio åren har jag varit ordförande i Idéforum Örnsköldsvik-Ångermanland. Genom mitt arbete och engagemang i Idéforum har fått en hel del erfarenhet av och kunskap om innovationsprocesser som jag tror kommer väl till pass i Svenska uppfinnareföreningen.