Ulf Haagerup, 61 år

Göteborgs Uppfinnareförening

Jag heter Ulf Haagerup och jag är 61 år. Med ålders rätt anser jag mig våga påstå att så mycket väsentligheter har passerat förbi att jag känner att erfarenheten därav blivit en styrka.

Med en civilingenjörsexamen M från Lund 1983 begav jag mig in i patentbranschen via Awapatent i Malmö samma år. Under därpå följande år har jag i olika positioner stannat kvar knuten till denna bransch under hela min yrkeskarriär. Som en följd av att jag arbetat i samarbete och samverkan med enskilda uppfinnare, innovativa företag och myndigheter under hela denna tid, är de problemställningar som dessa intressegrupper ständigt står inför, angelägenheter som jag matats med dagligen och som jag av samma skäl är väl förtrogen med. Jag har även under en period av mitt liv varit knuten till AB Volvo i Göteborg, vilket jag utan undantag nu i efterskott kan påstå var något av det mest spännande i mitt liv.

Genom mitt arbete vet jag att noggrannhet är en dygd. En dåligt underbyggd patentansökan är oftast i princip meningslös, lika meningslös som en tveksamt hanterad ideell förening.

När jag för en tid sedan fick frågan om jag skulle kunna tänka mig att ställa upp i årsmötesvalet av funktionärer i SUF, alldeles särskilt att ställa upp som lekmannarevisor, var det mot bakgrund av att fyllnadsval hade behövt användas som ett medel att hantera bemanningen av SUF:s styrelse.

Flera medlemmar inom GUF (jag är sedan snart sju år medlem i GUF) ser mig som en god kandidat till revisorsuppdrag inom SUF, och detta har uppenbarligen lett till min nominering.

Ja, jag tror att jag kan ha en hel del att tillföra som just lekmannarevisor i föreningen, inte minst tack vare min bakgrund. Genom mitt arbete har jag kommit att bli mycket noggrann och menar en del, lite av en petimeter. Detta i kombination med en allmänt sett rättskaffens profil och varande auktoriserat svenskt patentombud gör att jag kommit fram till att jag är villig att ge det ett försök. Jag hoppas och tror att föreningen i grund och botten är sund och vill om jag blir vald försöka bistå till att den förblir så i många år framöver.