Max Odqvist

Mina Uppfinningar

Alignment System, T-Aligner. Redskap för golfträning.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Affärsplanen är den absoluta grundstenen i hela verksamheten. Därför är det viktigt att du tar god tid på dig och faktiskt funderar kring hur verksamheten skall drivas, så att man slipper fundera på det när det väl gäller att leverera.

Favorituppfinning

Bilen

Kontakt

Max Odqvist 
Stockholm 
Mobil: 073-9560100 
E-post: max@eighteengolf.se
www.alignmentsystem.eu

Kort fakta

  • Ort: Stockholm, ursprungligen Göteborg.
  • Födelseår: 1995
  • Yrke: Företagare/Entreprenör/Studerande
  • Bakgrund: Uppväxt i Göteborg, tog studenten 2014, studerar numera på Handelshögskolan i Stockholm.
  • Familj: Mamma, Pappa, 2 syskon

Ända sedan barnsben har jag haft någon form av intresse för företagande. När jag började gymnasiet så slog det mig att Entreprenörskap var det viktigaste och roligaste som fanns, och drygt 2 år senare hade jag bildat mitt första AB, 18 år gammal.

Min uppfinning är ett träningsredskap för golfträning, som nu är på väg att lanseras i hela Europa, men oavsett hur långt jag når med just detta bolag så är det viktiga att jag får med mig kunskap till nästkommande projekt.

Det svåraste har varit att få det stödet man behöver som ung. Är man 18 år gammal så är det omöjligt att veta hur aktiebolagslagen ser ut, hur bokföring fungerar och hur man bygger upp ett företag från scratch. Jag har fått ta mig igenom svåra situationer och ta reda på detta helt på egen hand, men jag tror att Sverige kan nå bra mycket längre om man hjälper unga innovatörer att faktiskt göra något av sina idéer. Det är för svårt idag, och det är för dyrt för att skaffa extern hjälp.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening