Styrelse

Nya styrelsen sedan 2018-05-26

Ordförande

Namn: Anneli Schöldström
Befattning:
Ordförande 
E-post: Telefon: 070-390 38 33

 

Ordinarie ledamöter

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Ledamot
E-post: Telefon: 0730-64 22 44

Namn: Göran Lindh
Befattning: Ledamot / Kassör
E-post:

 

Namn: Leif Wrenkler
Befattning:
Ledamot
E-post:

 

Namn: Kjell Svedman
Befattning: Ledamot 
E-post:

Namn: Monika Källman
Befattning: Ledamot
Tel: 0733-96 07 80
E-post:

Bakgrund: Är entreprenör och har arbetat internationellt som företagare och projektledare med konferenser, kongresser och resor i många år.
Sedan 2014 sysslar jag med utveckling av innovativa web-tjänster bland annat för internationell kompetensförsörjning.
I Svenska Uppfinnareföreningen vill jag bidra till att stärka organisationens position i samhället, förbättra servicen till medlemmarna och utveckla verksamheten.

Namn: Anders Hilmersson
Befattning: Ledamot 
Tel: 072-586 63 56 eller 040-41 30 30
E-post:

Bakgrund: Min bakgrund är civilingenjör maskin och jag har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 50-tal patent. 
     Jag har varit chef och projektledare under många år. Tidigare har jag varit ordförande i en stor fackklubb (1300 medlemmar) och i en stor bostadsrättsförening (400 lägenheter). 
     Är nu pensionär och aktiv medlem i Malmö Uppfinnarförening och Skånska Ingenjörsklubben, är även medlem i frimurarförening.
     Jag är juridiskt kunnig, speciellt i patenträtt och arbetslagstiftning. Anses vara en duktig förhandlare.

 

Namn: Anders Widgren
Befattning: Ledamot
E-post:


Bakgrund: 
Genom att ligga långt framme inom IT har Sverige ett mycket bra utgångsläge inför framtiden, idag är det bara Silicon Valley som har fler Unicorns per capita än Stockholm, alltså unga teknikföretag som nått miljardvärdering i dollar. Det i sin tur har ökat intresset för entreprenörskap och gett ett inflöde av riskvilligt kapital.

Det första investerare brukar fråga start-ups är om företaget har patent, men få av dessa ofta unga entreprenörer har särskilt mycket kunskap inom området immateriella rättigheter (IPR). Inom startupvärlden känner få ens till Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och än mindre att det är världens äldsta uppfinnareförening, grundat 1886 av dåtidens främsta startup-människor, alltså äventyrare, entreprenörer och ingenjörer.

SUF bildades under en oerhört dynamisk tid under den andra industriella revolutionen då uppfinningar inom framförallt elektriciteten lade grunden till många av dagens svenska storföretag. Många svenska företag hade sedan stora framgångar även under den tredje industriella revolutionen relaterat till t.ex. elektronik.

Idag anser många att vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen (4IR) då en rad tekniker som IT, artificiell intelligens (AI) och internetuppkopplade enheter (Internet of Things, IoT) smälter samman och samverkar. De nya uppfinningar det ger upphov till förväntas få stor påverkan inom alla sektorer, industrier och ekonomier.

Jag har jag varit med och startat flera bolag inom AI och IoT och vet därför hur svårt det kan vara att försvara IPR för potentiellt värdefulla uppfinningar. Utan rätt förståelse riskeras rentav framgångarna för de nya företagen. Eftersom jag tycker frågorna är viktiga har jag på senare år blivit ledamot av Nationella Innovatörsrådet och Svenska IPR Forum.

Som styrelseledamot i SUF hoppas jag kunna medverka till att föreningen känns relevant för startupföretagare och personer som utvecklar produkter och tjänster i teknikens framkant, samt att uppfinnare kan se SUF som sin naturliga ”fackförening”.

Namn: Carl-Erik Engström
Befattning: Ledamot
E-post:

Revisorer

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Lekmannarevisor

Namn: Jan-Erik Nowacki 
Befattning:
Lekmannarevisor
Tel:
070-743 62 21

Namn: Per Sjöstrand, Rådek KB, Lötvägen 6, FLEN
Befattning:
Auktoriserad revisor

Ersättare:
Namn: Pernilla Östling, Rådek KB, Lötvägen 6, FLEN

 

Revisorersättare

Namn: Bo Lindgren
Befattning:
Lekmannarevisor

Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider (sammankallande)
Befattning:
Valnämnd
Tel: 0706-399970

Namn: Henning Dahlheim
Befattning: Valnämnd

Namn: Gerth Schött
Befattning: Valnämnd

Namn: Bodil Odre
Befattning: Valnämnd
Tel: 073-312 39 44
E-post:

Namn: Michael Rausman
Befattning:
Valnämnd
Tel:
070-624 63 95
E-post: