Styrelse

Nya styrelsen sedan 2018-05-26

Ordförande

Namn: Anneli Schöldström
Befattning:
Ordförande 
E-post: Telefon: 070-390 38 33

 

Ordinarie ledamöter

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Ledamot
E-post: Telefon: 0730-64 22 44

Namn: Göran Lindh
Befattning: Ledamot / Kassör
E-post:

 

Namn: Leif Wrenkler
Befattning:
Ledamot
E-post:

 

Namn: Carl-Eric Engström
Befattning: Ledamot
E-post:

Namn: Anders Hilmersson
Befattning: Ledamot 
Tel: 072-586 63 56 eller 040-41 30 30
E-post:

 

Revisorer

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Lekmannarevisor

Namn: Jan-Erik Nowacki 
Befattning:
Lekmannarevisor
Tel:
070-743 62 21

Revisorersättare

Namn: Bo Lindgren
Befattning:
Lekmannarevisor

Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider (sammankallande)
Befattning:
Valnämnd
Tel: 0706-399970
E-post:

Namn: Henning Dahlheim
Befattning: Valnämnd

Namn: Gerth Schött
Befattning: Valnämnd

Namn: Bodil Odre
Befattning: Valnämnd
Tel: 073-312 39 44
E-post:

Namn: Michael Rausman
Befattning:
Valnämnd
Tel:
070-624 63 95
E-post: