Styrelse

Nya styrelsen sedan 2018-05-26

Ordförande

Namn: Anneli Schöldström
Befattning:
Ordförande 
E-post: Telefon: 070-390 38 33

 

Ordinarie ledamöter

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Ledamot
E-post: Telefon: 0730-64 22 44

Namn: Göran Lindh
Befattning: Ledamot / Kassör
E-post:

 

Namn: Leif Wrenkler
Befattning:
Ledamot
E-post:

 

Namn: Kjell Svedman
Befattning: Ledamot 
E-post:

Namn: Monika Källman
Befattning: Ledamot
E-post:

Bakgrund: Är entreprenör och har arbetat internationellt som företagare och projektledare med konferenser, kongresser och resor i många år.
Sedan 2014 sysslar jag med utveckling av innovativa web-tjänster bland annat för internationell kompetensförsörjning.
I Svenska Uppfinnareföreningen vill jag bidra till att stärka organisationens position i samhället, förbättra servicen till medlemmarna och utveckla verksamheten.

Namn: Anders Hilmersson
Befattning: Ledamot 
Tel: 072-586 63 56 eller 040-41 30 30
E-post:

Bakgrund: Min bakgrund är civilingenjör maskin och jag har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 50-tal patent. 
     Jag har varit chef och projektledare under många år. Tidigare har jag varit ordförande i en stor fackklubb (1300 medlemmar) och i en stor bostadsrättsförening (400 lägenheter). 
     Är nu pensionär och aktiv medlem i Malmö Uppfinnarförening och Skånska Ingenjörsklubben, är även medlem i frimurarförening.
     Jag är juridiskt kunnig, speciellt i patenträtt och arbetslagstiftning. Anses vara en duktig förhandlare.

 

Namn: Carl-Eric Engström
Befattning: Ledamot
E-post: carl-eric.engstrom@uppfinnare.se

Revisorer

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Lekmannarevisor

Namn: Jan-Erik Nowacki 
Befattning:
Lekmannarevisor
Tel:
070-743 62 21

Namn: Per Sjöstrand, Rådek KB, Lötvägen 6, FLEN
Befattning:
Auktoriserad revisor

Ersättare:
Namn: Pernilla Östling, Rådek KB, Lötvägen 6, FLEN

 

Revisorersättare

Namn: Bo Lindgren
Befattning:
Lekmannarevisor

Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider (sammankallande)
Befattning:
Valnämnd
Tel: 0706-399970
E-post:

Namn: Henning Dahlheim
Befattning: Valnämnd

Namn: Gerth Schött
Befattning: Valnämnd

Namn: Bodil Odre
Befattning: Valnämnd
Tel: 073-312 39 44
E-post:

Namn: Michael Rausman
Befattning:
Valnämnd
Tel:
070-624 63 95
E-post: