Styrelse

OBS! Delvis ny styrelse från och med årsmötet 2017-04-08, sidan är under uppdatering!

Ordförande

Namn: Inyang Eyoma Bergenstråle
Befattning:
Ordförande 
Tel: +46 70 715 4412
E-post:

Bakgrund: Jag har många års erfarenhet av svenskt näringsliv, senast i ledningsgruppen för DNV GL (tidigare Det Norske Veritas) där jag var chef för utbildning och personcertifiering av våra kunder. Andra ledarroller är bl.a., Co-director för Race For The Baltic som stödjer innovationer och lösningar för att rädda Östersjön, uppdragsledare på Sweco Environment, verksamhetsstrateg på Statens strålskyddsinstitut (idag SSM) och Agenda 21-samordnare i Nacka kommun. 

Styrelseuppdrag genom åren: ledamot i Tekniska museet, ledamot i stiftelsen SKAPA, ledamot i Stjärnjouren, tidigare styreordförande i lokala SACO-förbundet för Statens strålskyddsinstitut, ledamot i Svensk förening för näringslära och sitter nu i valnämnden för Företagarna Nacka och Värmdö.

Jag driver sedan 20 år tillbaka ett eget bolag som konsult och coach inom entreprenörskap, hälsa och miljö. I mitt bolag har jag uppdrag gentemot näringsliv, kommun, landsting och stat, samt privatpersoner.

 

Ordinarie ledamöter

Namn: Roland Hellander
Befattning: Ledamot
Tel: 070-572 84 65
E-post: 

Bakgrund: Jag föddes 1937 i Arjeplog och har en ekonomisk-administrativ utbildning och har bland annat arbetat i Skatteverket i tjugofem år innan jag gick i pension. Jag har under sextio år haft ett otal politiska och  ideella uppdrag samt uppdrag i egna och andras företag vilket fortfarande pågår. I dag presenterar jag mig som fristående konsult och uppfinnare. Jag är kassör i uppfinnarföreningen i Umeå och jag vill gärna bidra med något i styrelsen för SUF.

Namn: Anders Hilmersson
Befattning: Ledamot 
Tel: 072-586 63 56 eller 040-41 30 30
E-post:

Bakgrund: Min bakgrund är civilingenjör maskin och jag har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 50-tal patent. 
     Jag har varit chef och projektledare under många år. Tidigare har jag varit ordförande i en stor fackklubb (1300 medlemmar) och i en stor bostadsrättsförening (400 lägenheter). 
     Är nu pensionär och aktiv medlem i Malmö Uppfinnarförening och Skånska Ingenjörsklubben, är även medlem i frimurarförening.
     Jag är juridiskt kunnig, speciellt i patenträtt och arbetslagstiftning. Anses vara en duktig förhandlare.

 

Namn: Ann Iberius-Orrvik
Befattning:
Ledamot
Tel:

E-post:

Bakgrund: Jag har tidigare varit ordförande för Uppfinnarna i 7-härad i 3 år och är numera ordförande i ett fastighetsbolag. Min bakgrund är mycket bred och jag har varit inom flera olika branscher där jag arbetat med det mesta från växel till att utforma ett kvalitetssystem. På senare tid har jag sålt min egen innovation på marknaden, skött bokföring för ett antal företag, kontrollerat årsredovisningar på överförmyndarnämnden, arbetat med “avtal centralt – lokalt” inom Svenska Uppfinnareföreningen samt suttit som sammankallande i etiknämnden för Svenska Uppfinnareföreningen. Jag är även certifierad i styrelsearbete som jag kompletterat med en dag om ordföranderollen. Jag är även fritidspolitiker i min hemkommun.

Namn: Monika Källman
Befattning: Ledamot 
Tel: 0733-96 07 80
E-post:
Bakgrund: 
Är entreprenör och har arbetat internationellt som företagare och projektledare med konferenser, kongresser och resor i många år.
     Sedan 2014 sysslar jag med utveckling av innovativa web-tjänster bland annat för internationell kompetensförsörjning.
     Jag är ledamot av styrelsen i STIK (Stockholms Innovatörskrets) där jag är web-redaktör och engagerad i frågor som rör verksamhetsutveckling och kommunikation.
     I Svenska Uppfinnareföreningen vill jag bidra till att stärka organisationens position i samhället, förbättra servicen till medlemmarna och utveckla verksamheten.

Namn: Bo Lindgren
Befattning: Ledamot
Tel: 070-660 55 88
E-post: 

Bakgrund: Jag är 72 år. Är ordförande i Idé-Akuten Boden sedan 2008. Öppnade 1969 en skidshop. Har utvecklat innovationer, bland annat den numera klassiska gå-staven. Har haft 3 patent. I dagsläget producerar jag sportartiklar i Asien och mycket av min tid går åt till att marknadsföra mina produkter. När det gäller Svenska Uppfinnareföreningen så måste vi hitta flera möjliga uppfinnare, försöka få de lokala föreningarna att synas mer och att hjälpa dessa med marknadsföringen. Jag känner väl till IRT-projektet och tycker att det är viktigt att ro iland. Min starka sida kommer att vara att marknadsföra Svenska Uppfinnareföreningen.

Namn: Azad Najar
Befattning: Ledamot
Tel:
 
E-post:

Bakgrund: Jag har tidigare varit direktansluten i SUF i över 15 år. Min bakgrund är inom medicin. Jag är Överläkare på Västmanlands sjukhus i Västerås, Jag har dock under de senaste 17 åren jobbat med innovationer inom medicinteknik. Jag har 10-tals patent och inlämnade patentansökningar. Jag har grundat två företag, Scandinavian Real Heart AB och Laprotech AB. I Scandinavian Real Heart utvecklar vi ett mekaniskt hjärta som skall rädda liv på många hjärtsjuka patienter. Jag är numera VD för bolaget och är styrelseledamot. Vi har kommit långt med produkten. Vi har börjat testa hjärtat på djur och planerar människostudier till nästa år. I Laprotech utvecklat vi nya operationsinstrument för titthålskirurgi. Instrumenten är framtagna och vi har börjat lansera företags produkter. Det finns redan några sjukhus som använder våra produkter i Sverige och i några andra länder. Jag är produktions-, forsknings- och utvecklings ansvarig i Laprotech och är dessutom styrelseledamot. Har god erfarenhet av att inskaffa kapital för innovativ verksamhet. Jag har goda kunskapar om innovationer inom medicinteknik och företagsutveckling vid sidan om min kompetens inom kirurgi som överläkare. 

Namn: Anders Widgren
Befattning: Ledamot
E-post:


Bakgrund: 
Genom att ligga långt framme inom IT har Sverige ett mycket bra utgångsläge inför framtiden, idag är det bara Silicon Valley som har fler Unicorns per capita än Stockholm, alltså unga teknikföretag som nått miljardvärdering i dollar. Det i sin tur har ökat intresset för entreprenörskap och gett ett inflöde av riskvilligt kapital.

Det första investerare brukar fråga start-ups är om företaget har patent, men få av dessa ofta unga entreprenörer har särskilt mycket kunskap inom området immateriella rättigheter (IPR). Inom startupvärlden känner få ens till Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och än mindre att det är världens äldsta uppfinnareförening, grundat 1886 av dåtidens främsta startup-människor, alltså äventyrare, entreprenörer och ingenjörer.

SUF bildades under en oerhört dynamisk tid under den andra industriella revolutionen då uppfinningar inom framförallt elektriciteten lade grunden till många av dagens svenska storföretag. Många svenska företag hade sedan stora framgångar även under den tredje industriella revolutionen relaterat till t.ex. elektronik.

Idag anser många att vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen (4IR) då en rad tekniker som IT, artificiell intelligens (AI) och internetuppkopplade enheter (Internet of Things, IoT) smälter samman och samverkar. De nya uppfinningar det ger upphov till förväntas få stor påverkan inom alla sektorer, industrier och ekonomier.

Jag har jag varit med och startat flera bolag inom AI och IoT och vet därför hur svårt det kan vara att försvara IPR för potentiellt värdefulla uppfinningar. Utan rätt förståelse riskeras rentav framgångarna för de nya företagen. Eftersom jag tycker frågorna är viktiga har jag på senare år blivit ledamot av Nationella Innovatörsrådet och Svenska IPR Forum.

Som styrelseledamot i SUF hoppas jag kunna medverka till att föreningen känns relevant för startupföretagare och personer som utvecklar produkter och tjänster i teknikens framkant, samt att uppfinnare kan se SUF som sin naturliga ”fackförening”.

Revisorer

Namn: Ulf Haagerup 
Befattning:
Lekmannarevisor
Tel:
070-339 73 97

Namn: Jan-Erik Nowacki 
Befattning:
Lekmannarevisor
Tel:
070-743 62 21

Namn: Thomas Palmqvist, BDO AB, Redovisning och revisionsbyrå
Befattning:
Auktoriserad revisor
Tel: 

Revisorersättare

Namn: Benny Hedlund
Befattning:
Lekmannarevisor

Valnämnd

Namn: Bodil Odre (sammankallande)
Befattning:
Valnämnd
Tel: 073-312 39 44
E-post:

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Valnämnd
Tel: 070-551 82 23
E-post:

Namn: Stig Löfgren
Befattning: Valnämnd
Tel: 
E-post:

Namn: Lennart Nilsson
Befattning: Valnämnd
Tel: 070-849 39 15
E-post:

Namn: Michael Rausman
Befattning:
Valnämnd
Tel:
070-624 63 95
E-post: