Avgiftsbevakning

Vikten av att inte försumma avgifter för patent, varumärken eller designskydd

Patentavgifter är en högst väsentlig del i patentsystemet. I den svenska patentlagen är ordet "avgift" nämnt 76 gånger. Utgångspunkten för existensen av patentverk och patentsystem är att kunderna (patentägarna) skall själva betala kostnaden för systemet via olika avgifter. Det är du som ägare av patent eller patentansökan som har ansvar för att rätt avgift blir inbetald i rätt tid, vilket kan vara knepigt när betalning skall ske till andra länders patentverk. För flertalet patentägare är det klokt att nyttja extern tjänst för inbetalning av årsavgifter.

Läs mer om vikten att inte försumma patentavgifter

Medlemstjänst för bevakning av årsavgifter för patent, varumärken eller designskydd

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar erbjuds en automatiserad betalningsservice av årsavgifter för patent, design och varumärken över hela världen. Tjänsten erbjuds till ett av marknadens lägsta pris.

Pengar att spara

Genom Svenska Uppfinnareföreningens möjlighet att direktbetala förnyelseavgifter till patentverk över hela världen kan du spara stora pengar. Du betalar endast patentverkets avgift och vår serviceavgift. Istället för bevakning och hantering av avgifter från många agenter i olika länder, får du en rapport från Svenska Uppfinnareföreningen. Genom samlad betalning sparas dessutom administrativa kostnader, bankavgifter och porto.

Vi sänder betalningsbekräftelse i valfri valuta SEK, USD eller EURO.

Många fördelar

Vi inför dina patentdata i vårt globala informationssystem utan kostnad. Dina patentuppgifter lagras enligt överenskommelse med dig. I god tid, ett par månader före årsavgiftens förfallodag, sänder vi ut en offert med uppskattade kostnader för upprätthållandet. Därefter sänder vi faktura. Så fort vi mottagit betalningen ordnar vi inbetalning till respektive patentverk.

En årlig sammanställning och utskrift av hela din patentportfölj sänds utan kostnad en gång varje år. Svenska Uppfinnareföreningen kan svara på frågor om dina patent och patentportfölj. Genom våra kontakter kan vi enkelt få svar från patentmyndigheter runt om i hela världen. Det kan till exempel gälla status i olika länder. Vi kan även assistera dig i andra årsavgiftsfrågor.

Välkommen med din förfrågan till vår patentingenjör på telefon 08-545 164 72

OBS! Nya faktureringsrutiner 2016!
Som ett steg i miljöns tecken samt att bli effektivare inför vi på Svenska Uppfinnareföreningen nya faktureringsrutiner 2016. Framöver önskar vi kommunicera via e-post. Därför behöver vi era e-postadresser - e-postadress för fakturering samt eventuell e-postadress för övrig kommunikation. Vi skickar som tidigare information, offerter, budgetrapport för varje kommande år och när ändringar i patentportfölj görs.

Alla våra offerter som vår faktura grundar sig på har ett unikt nummer. Så fort offerten är godkänd skickas faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Faktura refererar till offertnummer. Det går alltid att göra ändringar som exempelvis; stoppa betalningen av ett land, ändra betalningsvillkor, ändra datumet för förnyelse och sänd faktura.